80 jaar kerk


Onze parochiekerk bestond in 2010 80 jaar en dat werd gevierd! Gedurende het hele jaar vonden er diverse festiviteiten plaats. In het onderstaande boekje kunt u meer informatie vinden over het 80-jarig bestaan van onze kerk en deze festiviteiten. Klik op de afbeelding om het boekje te downloaden.Afsluiting 80 jaar kerk


Op zaterdag 13 november 2010 werd het jubileumjaar officieel afgesloten. Onderstaand een verslag dat geschreven werd door onze pastoor, dhr. H. Schnackers.

INDRUKWEKKENDE AFSLUITING JUBILEUMJAAR

Op zaterdag 13 november jl werd het jubileumjaar 80 jaar St.Martinuskerk afgesloten. Eregast bij deze gelegeneid was onze bisschop mgr.Frans Wiertz, die ook voorging in de pontificale Eucharistie. Aan deze plechtigheid werd van vele kanten medewerking verleend. Er waren de drie misdienaars die zorg droegen voor het dragen van het kruis en de kaarsen en zorg droegen voor water en wijn en het aandragen van de kelken. Er waren er ook drie acolieten, die vooral de wierook voor hun rekening namen. Er was ons kerkelijk zangkoor, dat welis waar niet vereeuwigd is op de foto, maar met de mooie mis van Gounod een goede bijdrage leverde aan de feestelijke liturgie ter ere van St.Martinus, patroon van onze parochie. Ook was er het kinderkoor dat met enige mooie liederen goed van zich liet horen. Tenslotte was er ook een ensemble van de fanfare met mooie klanken.
De voorbede werd verzorgd door leden van de vele werkgroepen en verenigingen die onze parochie rijk is. Ook werd het altaar voor de offerande feestelijk aangekleed met kaarsen en bloemen.
Aan het einde van de plechtigheid werden drie mensen om hun grote verdiensten voor de parochie gedurende vele jaren geëerd met de pauselijke onderscheiding "Pro Ecclesia en Pontifice": Balt Vrijhoeven, Frans van Birgelen en Jan Mulders.
Deze uitreiking maakte wel enige emoties los. Omdat de dozen verwisseld waren, was er een medaille zoek, maar uiteindelijk werd de misser ontdekt en aan het einde van de avond kon ook Jan Mulders voledig gedecoreerd huiswaarts keren.
Na afloop was er een drukke receptie in het muziekhome, waar de fanfare met enige muziekwerken de feeststemming nog wist te verhogen.

Uiteraard werd deze feestelijke gebeurtenis ook op beeld vastgelegd. Hiervoor heeft dhr. P. van de Venne zorggedragen. Bekijk hiervoor onderstaande diavoorstelling.


Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Slideshow Image 5
Slideshow Image 6
Slideshow Image 7
Slideshow Image 8
Slideshow Image 9
Slideshow Image 10
Slideshow Image 11
Slideshow Image 12
Slideshow Image 13
Slideshow Image 14
Slideshow Image 15
Slideshow Image 16
Slideshow Image 17
Slideshow Image 18
Slideshow Image 19
Slideshow Image 20
Slideshow Image 21
Slideshow Image 22
Slideshow Image 23
Slideshow Image 24

Fietstocht

Op zondag 25 juli 2010 werd een fietstocht door de regio langs diverse kapellen en kruisen gehouden. In Sint Odiliënberg werd tevens een bezoek aan het Heemkundemuseum gebracht, alwaar de tentoonstelling 'Monumenten van Vroomheid - kruisen en kapellen in de Roerstreek' bezichtigd werd.

Mocht u deze fietstocht ook of nog eens willen maken, dan kunt u de routebeschrijving met kaart downloaden door op onderstaande afbeelding te klikken.

Rechts een foto van P. van de Venne van deze dag, waarbij het weer nogal onstuimig te noemen was.Sociale voedselactie 2009


De sociale voedselactie werd eind 2009 georganiseerd in het kader van het 80-jarig bestaan van onze parochiekerk.