Onze ParochieMeer dan aan een gebouw doet het woord 'kerk' ons aan mensen denken, die een geloofsgemeenschap vormen. Deze gemeenschap heeft met elkaar gemeenschappelijk dat ze zich hristenen noemen, waarbij het woord 'katholiek' het christen-zijn nog nader omschrijft. Deze geloofsgemeenschap noemen wij ook 'parochie. Onze protestantse medechristenen spreken bij voorkeur van 'gemeente'.

Deze geloofsgemeenschap moet in 'balans' zijn. Het woord 'balans' zou ons aan geld kunnen doen denken, maar een parochie kan rijk zijn en toch sterven. Een parochie kan soms maar over beperkte geldmiddelen beschikken en toch levend. Het kapitaal van een parochie zijn alleerst de gelovigen die zich inzetten maar ook zij die een beroep doen op de hulp van de parochie. Ook niet-kathollieken mogen bij de parochie aankloppen.

de parochianen laten een parochie leven en geven leven aan de diverse taakvelden die er in de parochie moeten zijn zoals het vieren in de liturgie en de sacramenten, omdat we ook God een plaats willen geven in ons midden en door het leren in de verkondiging en aan elkaar het geloof in deze God van liefde doorgeven. Ten slotte willen wij elkaar dienstbaar zijn en bouwen aan gemeenschap en aan elkaars geluk.

De parochie vertegenwoordigt een sociaal kapitaal. Maar er moeten helaas ook inkomsten worden gewonnen, want de parochie kent ook onkosten zoals salarissen, voor energie en onderhoud van gebouwen en verzekeringen.

Sociale actie


Op de zaterdag voor de eerste zondag van de advent houden wij onze sociale actie. Hierbij kunnen inwoners voedselpakketten en goede kleding aanbieden. De levensmiddelen en verzorgingsproducten gaan nar de voedselbank en komen ten goede van de inwoners van Vlodrop en de gemeente Roerdalen die wat het wat minder hebben.
De kleding dragen wij over aan het Leger des Heils.