BestuurFunctie Naam Mail
Voorzitter Pastoor Mgr. dr. Hub Schnackers voorzitter@parochiestmartinusvlodrop.nl
Secretaris Marjon van der Beek - Heiligers secretaris@parochiestmartinusvlodrop.nl
Penningmeester vacature penningmeester@parochiestmartinusvlodrop.nl
Lid Diaconie Els Holten - Lommen
Lid diaconie Lia van Osch - Cuijpers
Ere Lid Wiel TillmansBestuursondersteuningOmschrijving Gegevens
Parochiebureau Kerkstraat 2, telefoon 0475 - 401207
Administrateur Ton Abels
Facilitaire zaken Frans van Birgelen


Overige zakenSpreekuur pastoor
Maandag van 18.00 tot 18.30 uur of op afspraak; telefoon 0475 - 400341

Openstellling parochiebureau
Elke woensdag ochtend van 9.00 tot 12.00 uur of op afspraak; telefoon 0475 - 401207 / 06-48690855

Misintenties
D.m.v. het misintentieformulier welk te vinden is in het parochieboekje of in folderbak achter in de kerk.
Betaling geschied contant of via rekeningnummer:

IBAN NL10RABO 01546 00512